Wat is een brommobiel voor senioren?

Written By Jeffrey

Jeffrey is de initiator van deze website. Hij heeft veel ervaring in de branche van dagelijkse hulpmiddelen voor ouderen. Heeft u vragen voor Jeffrey? Neem dan contact met hem op!

Er komt een moment dat u moeilijkheden krijgt met het besturen van een auto. Toch wilt u overal naartoe kunnen.

Om u en andere verkeersdeelnemers niet in gevaar te brengen en veiliger aan het verkeer deel te nemen is de oplossing een brommobiel. Uit onderzoek is gebleken dat er met een brommobiel de minste verkeersslachtoffers vallen. Dit gaat om een laag percentage van: 0,38% van alle verkeersslachtoffers.

Brommobiel kopen? Krijg onafhankelijkheid en vrijheid terug!

Wanneer u een brommobiel koopt, schaft u onafhankelijkheid en vrijheid aan. U heeft alle veiligheid en comfort die een auto biedt en u kunt er alle kanten mee op. Zelfs buiten de bebouwde kom kunt u op alle 50 en een aantal 80 kilometerwegen rijden zodat u op elke plaats van bestemming terecht kan komen.

Wanneer uw autorijbewijs niet door het CBR verlengd wordt kunt u zonder problemen een bromfietscertificaat krijgen. Dit certificaat is voor altijd geldig en hoeft niet verlengd te worden. Het leren rijden van een brommobiel is eenvoudig. Door een begrenzing van 45 km/uur en een makkelijke besturing kan iedereen dit leren.

Wanneer uw autorijbewijs niet door het CBR verlengd wordt kunt u zonder problemen een bromfietscertificaat krijgen.

Voordelen van een brommobiel voor senioren

  • Geen wegenbelasting
  • Automatische transmissie (geen handmatige versnellingsbak)
  • Geen autorijbewijs nodig
  • Lage verzekeringskosten
  • Erg laag brandstofverbruik ×-1/30 km en dus milieu vriendelijk  

Praktijkexamen om in een brommobiel te mogen rijden

Een praktijkexamen is alleen nodig als u geen rijbewijs heeft of heeft gehad. Om u een beeld te geven welke handelingen u in het praktijkexamen moet verrichten hebben we deze op rij gezet. Uiteraard dient u naast het pr

De 11 handelingen in het praktijkexamen

Halve draai linksom
U moet in één keer in een vloeiende lijn de brommobiel naar links draaien, over een breedte van 11 meter.

Fileparkeren(voorwaarts)
U moet handig en beheerst de brommobiel in een vak van 10 meter lang en 2,5 meter breed kunnen parkeren.

Precisiestop
U rijdt ongeveer 35km/u, dan moet u gelijkmatig kunnen remmen en tot stilstand komen bij een poortje, dat op 17 meter afstand staat vanaf het rempunt.

Keren door middel van steken
De brommobiel moet in een (denkbeeldige) straat vlot gekeerd worden. Er mag niet gestuurd worden bij stilstand.

Achterwaarts parkeren
U moet recht achteruit in een parkeervak parkeren en vervolgens vooruit en naar rechts het parkeervak verlaten.

Stoppen in de bocht
Met 30km/u moet u een bocht inrijden en op het teken van de examinator krachtig remmen en tot stilstand komen.

Recht achteruit rijden
Hier wordt de koersvastheid beoordeeld. Over een afstand van 20 meter moet u recht achteruit naar een vast punt rijden.

File parkeren(achterwaarts)
Hierbij moet u achteruit in een vak parkeren die 10 meter lang is en 2,5 meter breed.

Voorwaarts parkeren
U moet de brommobiel rechtuit in een parkeervak parkeren en er weer achteruit uitrijden met een bocht naar rechts.

Noodstop maken
Bij een snelheid van 40km/u moet u de brommobiel tot stilstand brengen zonder controle over het voertuig te verliezen.

Uitwijkmanoeuvre
Met een geringe snelheid moet u om een pylon heenrijden. Deze pylon staat 6 meter buiten de rijrichting. Vervolgens moet u terugkeren op de originele route.

Welk type brommobiel past bij u

Bekijk onderstaande video en leer meer over de verschillende brommobielen voor ouderen.